مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:

واحد پول:


JAZZ1 -

 • 1000MB DISCK SPACE

 • 4000MB BANDWIDTH

 • UNLIMITED EMAILS

 • CPANEL 11.25

 • FANTASTICO

 • MANY EXTRASJAZZ2 -

 • POPULAR PACKAGE.

 • 3000MB DISK SPACE

 • 5000MB BANDWIDTH

 • UNLIMITED EMAILS

 • CPANEL 11.25

 • FANTASTICO

 • MANY EXTRASJAZZ3 -

 • 6000MB DISK SPACE

 • 6000MB BANDWIDTH

 • UNLIMITED EMAILS

 • CPANEL 11.25

 • FANTASTICO

 • MANY EXTRASRESS1 - All the above and more.

webhost_MiniHostin - 450MB
2000MB Bandwidth
100 emails
100 ftp accounts
20 x MYSQL


nolimitm_nolimit1 - Premier UNLIMITED RESUORCE PACKAGE

webhosta_hero2 - 5GB Disk,
Unlimited Bandwidth,
Unlimited Emails

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
webhosta_Jaza1 - 200GB Disk Space
300GB Bandwidth
Unlimited Emailsثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.210.149.205) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution